Pozor, nacházíte se na staré verzi mého webu. Mrkněte se raději na nový www.jakubstepan.comZa 10 sekund budete přesměrováni automaticky.

Úplná pravidla soutěže

POŘADATELÉ


 Jakub Štěpán, IČ: 02544024, ve spolupráci se zámkem Loučeň (LOUČEŇ a. s.). Kontaktní email: stepanjakub1@seznam.cz

 

ZPŮSOB ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE


 Zapojení do soutěže je podmíněno vlastnictvím uživatelského účtu na službě Facebook. K zapojení do soutěže je nutné pod soutěžní obrázek vložit textový komentář obsahující odpovědi na 3 otázky:
 
  1. Proč chcete vyhrát fotografování právě od Jakuba Štěpána?
  2. Proč chcete vyhrát fotografování právě na zámku Loučeň?
  3. Jaký typ fotografování byste si přáli vyhrát?

(Příklad takového komentáře: "Rádi bychom s přítelkyní vyhráli fotografování od Jakuba Štěpána, protože jeho styl focení se nám líbí. Prostory zámku Loučeň jsou k focení jako dělané a máme to tam rádi. Přáli bychom si nafotit romantické fotografie v zámeckém parku.")

 Soutěžní obrázek se nachází na adrese: https://www.facebook.com/JakubStepanPhotography/photos/p.505393006265427/505393006265427. Do soutěže budou zapojeni pouze ti, kdo odpoví na všechny 3 otázky a svou odpověď umístí na správné místo. Není v silách pořadatelů kontrolovat komentáře pod každým sdílením tohoto obrázku. Pokud pravidla soutěže nebudou korektně splněna, pořadatel se pokusí na tuto skutečnost upozornit, není to však jeho povinností.

 Soutěže se může zúčastnit jednotlivec, pár, rodina i jiná skupina o rozumném počtu lidí.

 

ZPŮSOB URČENÍ VÍTĚZŮ


 Komentáře budou pořadatelem interně očíslovány a pomocí generátoru náhodných čísel budou vylosováni výherci. Počet losovaných výherců bude záviset na celkovém počtu zúčastněných, kteří splnili podmínky účasti.
 
  • 1-50 zúčastněných – pořadatel losuje jednoho výherce.
  • 51-200 zúčastněných – pořadatel losuje dva výherce.
  • 201 a více zúčastněných – pořadatel losuje tři výherce.

 Pořadatel má právo vybrat také další výherce na základě zajímavosti či originality soutěžního komentáře (zejména jeho 3. části).

 Výherci budou kontaktováni pomocí soukromé zprávy na Facebooku. Pokud do soutěžního komentáře uvedou i svou emailovou adresu, budou kontaktováni také emailem.

 

VÝHRY


 Výhrou pro všechny výherce je fotografování zdarma od fotografa Jakuba Štěpána v areálu zámku Loučeň. Styl a prostory, ve kterých se bude fotit, závisí na dohodě mezi výhercem, fotografem a zástupci zámku Loučeň. Možné je fotografování v zámeckých zahradách i vnitřních prostorách zámku i hotelu Maxmilián, avšak pouze za předpokladu, že prostory nebudou v danou dobu využívány k ubytování hostů, konání svateb, prohlídek či jakkoli jinak. Fotografickým výstupem jsou profesionální fotografie v digitálním formátu, které fotograf elektronicky doručí po focení dle dohody s výhercem. Počet fotografií záleží na stylu focení, ale dá se předpokládat minimálně 10 upravených fotografií. Pořadatelé mají právo vzniklé fotografie využívat k vlastním propagačním i jiným účelům.

 Druhou výhrou je poukaz na jídlo v hotelové restauraci v hodnotě 500 Kč, který daruje zámek Loučeň.

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 
  • zahájení soutěže: 11. 1. 2015 ve 12:00
  • uzávěrka soutěže: 1. 3. 2015 ve 12:00 -> prodlouženo do 24:00
  • vyhlášení vítězů: nejpozději 15. 3. 2015
  • uplatnění výhry (fotografování): dle individuální dohody s výherci, ideálně v průběhu jara a léta 2015

 

ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ


 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Pořadatelé i soutěžící berou na vědomí, že společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků vůči každému účastníkovi této soutěže. Pořadatelé soutěže si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazují právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou, ani nárokovat v alternativní podobě. Pořadatelé jsou oprávněni změnit pravidla soutěže - v takovém případě je změna pravidel účinná od okamžiku zveřejnění na webové stránce http://jakubstepanphotography.cz/soutez-zamek-loucen/uplna-pravidla-souteze. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s jejími pravidly.
email:  jakubstepan@jakubstepan.com                            Facebook               JakubStepan.com            MRJS – masožravky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one